versisro.lv - page header

Meliorācija

Paplašinoties individuālai apbūvei, veicot ažādus rakšanas darbus(tranšejas, būvbedres) bieži vien netiek ņemti vērā reģionālās lauksaimniecības pārvaldes nosacījumi par esošo meliorācijas sistēmu saglabāšanu - tiek pārrauta drenāža, aizbērti funkcionējoši novadgrāvji. Rezultātā gruntsūdens pavasarī un rudenī parādās pašu mājas pagrabā vai garāžā.

Piedāvājam bojāto meliorācijas sistēmu atjaunošanu, caurteu izbūvi, dīķu un novadgrāvju vai cita veida ūdenskrātuvju izveidi. Veicam visa veida rakšanas darbus jebkurā apjomā. Palīdzēsim relizēt izrakto grunti.

galerija galerija